KERST OVERDENKINGEN

 

 

Moge de kerst geschenken u herinneren aan

 Gods grootste geschenk – Zijn eniggeboren Zoon

 (Johannes 3:16)

 

Moge de Kerstkaarsen u herinneren aan

 Hem, Die het Licht der wereld is. (Johannes 8:12)

 

Mag de Kerstboom u herinneren aan

 een ander hout, waaraan Hij voor u stierf (Galaten 3:13)

 

Mag het Kerstfeest u herinneren aan

 Hem, Die het brood des levens is. (Johannes 6:35)

 

Mag de Kerstsneeuw u herinneren aan

 de reinigende kracht van Christus (Efeze 5:26)

 

Moge de Kerstklokken u herinneren aan

 de glorieuze aankondiging van Zijn geboorte (Lukas 2:10-11)

 

Moge de Kerstliederen u herinneren aan

 de blijde boodschap die wij aan de mensen mogen vertellen

 (II Korinthe 5:20)

 

Mag de Kerstperiode  u in alle opzichten

 herinneren aan de Here Jezus Christus, onze Verlosser.