WAT SCHRIJFT DE APOSTEL PAULUS OVER DE DOOD VAN DE                                       

HERE JEZUS CHRISTUS AAN HET KRUIS?

 

 • Hij is voor ons gestorven als wij nog zondaars waren. (Romeinen 5:8)
 • Wij waren vijanden, maar zijn verzoend door de dood van Zijn Zoon. (Romeinen 5:10)
 • Wij hebben verzoening door het geloof in Zijn bloed. (Romeinen 3:25)
 • Wij hebben de verlossing en vergeving door Zijn bloed. (Efeze 1:7 Kolossensen 1:14)
 • Wij zijn gerechtvaardigd door Zijn bloed. (Romeinen 5:9)
 • Wij zijn verzoend door Zijn bloed. (Kolossensen 1:21, 22)
 • Wij hebben vrede door zijn bloed aan het kruis. (Kolossensen 1:20)
 • Die eertijds verre waart (de heidenen) zijn nabij geworden door het bloed van Christus. (Efeze 2:11-13)
 • Wij zijn in Zijn dood gedoopt, wij zijn met Hem begraven door de doop in de dood. (Romeinen 6:3,4)
 • Dat Hij beiden (Joden en heidenen) in één lichaam zou verzoenen door het kruis. Hij heeft de vijandschap gedood. (Efeze 2:16)
 • Het Handschrift (de Wet) dat tegen ons was heeft Hij uit het midden weggenomen en aan het kruis genageld. (Kolossensen 2:14)
 • En Hij is voor allen gestorven, opdat degenen die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor Dien, Die voor hen gestorven en opgewekt is. (2 Korinthe 5:16)
 • Die voor ons gestorven is opdat wij hetzij dat wij waken hetzij dat wij slapen tezamen met Hem zouden leven. (I Thessalonicensen 5:10)
 • Wij prediken Christus en Hij gekruisigd en Hij is de Kracht en de wijsheid van God. (I Korinthe 1:23,24)
 • Wij roemen alleen in het kruis van onze Here Jezus Christus.(Galaten 6:14)
 • Het kruis is tot onze gedachtenis (I Korinthe 11:26)

 

PAULUS  NOEMT ZIJN PREDIKING: HET WOORD DES KRUISES”  (I Korinthe 1;18)