Christus Doop in de Dood

Lukas 12:50

 

vertaald uit het Engels

 

 

 

Nadat onze Heere door Johannes de Doper met water gedoopt was, maakte Hij bekend dat hij nog een keer gedoopt zou moeten worden op een andere manier. Hiermee bedoelde Hij Zijn doop in de dood. Deze doop in de dood was de enige gebeurtenis die de prijs voor onze zonden kon betalen. Wij hebben nu de verlossing door Zijn bloed, Efeze 1:7. De gelovige is nu gekruisigd met Christus. Wij zijn gedoopt in Zijn dood, Romeinen 6:4. Deze doop in Christus maakt de gelovige een lid van het Lichaam van Christus. Hij wordt hierdoor verbonden met Christus, vlees van Zijn vlees, met Christus als het Hoofd van het Lichaam.

 

 

Christus stierf onze dood. Door de Heilige Geest worden wij gedoopt in Christus. Daarom zijn wij ook begraven met Hem door Zijn doop in de dood. De dood van Christus was werkelijkheid. Wij kunnen deze ontzagwekkende vernedering van de Zoon van God niet begrijpen. Hij verdroeg het kruis en de schande om de vreugde die Hem voorgesteld was. Hebreeen 12:2.

 

 

Geen waterdoop of andere menselijke handeling is betrokken bij onze doop in Christus'dood. Door onze doop in de dood van Christus worden wij één gemaakt in Zijn dood en opstanding. Wij behoren nu ook niet meer de zonde te dienen, maar in nieuwheid des levens te wandelen, Lees Romeinen 6:3-6.

 

Let op: Deze studie kunt u nu ook beluisteren via 5 minuten met de Bijbel!