BOOKS

Dit zijn boeken/boekjes geschreven in het Engels o.a. door pastor C.R.Stam en andere schrijvers 

 

Door J.W. Weeda, uw editor,  zijn de volgende boeken in het Engels

vers bij vers studie voorzien van commentaar geschreven:

de Tweede brief aan de Thessalonicenzen 

de brief aan de Romeinen.  

en de eerste brief aan de Korinthiers. 

De tweede brief aan de Korinthiers vers bij vers studie

is nog onder constructie! 

U kunt ze lezen en bestuderen onder deze pagina!

 

 

 

These are books/booklets written in English by pastor C.R.Stam and other writers. 

 

You can find here books from J.W. Weeda, your Editor:

Commentary on 

 

II Thessalonians

Romans 

I Corinthians 

II Corinthians

Philippians

Colossians

Philemon

The Gospel according to John

You can read and study these verse by verse studies  under this page! 

 

Under construction is the Commentary

I Thessalonians