BOOKS

Dit zijn boeken/boekjes geschreven in het Engels o.a. door pastor C.R.Stam en andere schrijvers . 

 

Onder constructie in het Engels is het boek Handelingen der apostelen 

 

 

These are books/booklets written in English by pastor C.R.Stam and other writers. 

You can find here also  books from

J.W. Weeda, your editor:

Under construction is the book of Acts commentary verse by verse