BETHLEHEM EN GOLGOTHA

 

 

       Bethlehem en Golgotha bewijzen dat de Here Jezus Christus vanuit de hemel kwam om ons mensen voor Hem te winnen. De uitleg van Paulus: “Christus Jezus kwam in de wereld om zondaren zalig te maken” (I Timotheüs 1:15) bevat zowel Bethlehem als Golgotha.

 

In Bethlehem liet Christus Zijn liefde voor de mensheid zien, niet alleen om bij ons te zijn, maar door te komen en één van ons te worden!

 

Lucas, de geliefde dokter, schreef het beroemde “Evangelie geschreven naar Lucas” om te laten zien hoe waarlijk de Here Jezus Christus als Mens was. Zonder zonde, heeft onze Here al de emoties, droefheid, blijdschap, pijn en al de fijne dingen van het menselijk leven meegemaakt.

De Zoon van God werd werkelijk de Zoon des mensen, opdat de mensen, zonen van God mochten worden.

 

Maar Zijn leven alleen kon ons niet redden. Zijn heiligheid zal slechts onze zonde laten zien en ons veroordelen. Daarom verklaart de apostel Paulus dat “Christus stierf voor onze zonden” I Korinthe 15:3) en dat wij “verlossing hebben door Zijn bloed, de vergeving van zonden, naar de rijkdom Zijner genade”! (Efeze 1:7)

 

 

Degene die dit gelooft en Christus vertrouwt al zijn persoonlijk Verlosser, juicht in de waarheid van het bovenstaande, namelijk dat de Here Jezus, vanuit de hemel naar Bethlehem en Golgotha kwam omdat Hij hen liefhad.

 

Wij kunnen nu met Paulus zeggen “Hij had mij lief en gaf Zichzelf voor mij” (Galaten 2:20).