35 Dingen

door

pastor Thomas Bruscha

Vertaald vanuit het Engels

 

Voor iemand die pas tot geloof is gekomen, is het belangrijk om zijn identificatie (één-zijn) met Christus te leren kennen en begrijpen. Pas dan zal de gelovige in staat zijn om te groeien en vertrouwen en zekerheid te ervaren in zijn behoudenis. Op het moment dat een persoon zijn vertrouwen stelt in het volbrachte werk van Jezus Christus, gebeuren er tegelijkertijd zo'n 35 dingen.

 

Een persoon die de Heere Jezus Christus vertrouwt als zijn persoonlijke Verlosser wordt gelijk:

 

1 Gered; door Gods plan, belofte en voorziening- Titus 1:2

2 Beoordeeld, veroordeeld en gekruisigd met Christus- Romeinen 6:3,4,6, Galaten 2:20

3 Dood voor de wet, levend voor God- Romeinen 7:4

4 Opnieuw geboren, levend gemaakt- I Petrus 1:23, Efeze 2:1

5 Nabij God gekomen-Efeze 2:13

6 Gebouwd op het fundament van Jezus Christus – I Korinthe 3:11

7 Eigendom van Christus- I Korinthe 3:23

8 Een deelnemer aan Gods belofte- Efeze 3:6

9 Een ontvanger van Gods verzoening- Romeinen 3:24

10 Een ontvanger van Christus'verzoenend bloed – Romeinen 3:25

11 Rechtvaardig verklaard door geloof- Romeinen 3:22,26

12 In Gods ogen gerechtvaardigd- Romeinen 3:24, 5:1

13 Met God verzoend- II Korinthe 5:18-20

14 Verlost- Romeinen 3:24.

15 Alle overtredingen vergeven – Kolossensen 1:14, 2:13, Efeze 1:7

16 Door de Heilige Geest gedoopt in het lichaam van Christus – I Korinthe 12:13,20, Romeinen 6:3

17 Geheiligd (qua positie) – I Korinthe 6:11

18 Op een geestelijke wijze “besneden”- Kolossensen 2:11

19 Verheerlijkt (in Christus) – Romeinen 8:30

20 Geaccepteerd in Christus – Efeze 1:6

21 Aangenomen als kinderen

(zonen en dochters)- Efeze 1:5, Romeinen 8:15

22 Bevrijd van de macht der duisternis -Kolossensen 1:13

23 Overgezet in het Koninkrijk van Gods Zoon – Kolossensen 1:13

24 Een erfgenaam van God en een mede-erfgenaam van Christus – Romeinen 6:17, Efeze 1:11

25 Een huisgenoot van God – Efeze 2:19

26 Onbeperkte toegang tot God – Efeze 2:18, Romeinen 5:2

27 Ontvangt de Heilige Geest, Welke ook in hem woont als een garantie van zijn behoudenis –

Efeze 1:14, I Korinthe 6:19, II Korinthe 1:21

28 Volmaakt in Christus gemaakt – Kolossensen 2:10

29 Een van Gods eigen volk – Titus 2:14

30 Doel van Gods liefde en genade – Efeze 2:4, 5:2

31 Licht in de Heere – Efeze 5:8

32 Gezegend met alle geestelijke zegeningen – Efeze 1;3

33 Een erfenis van God – Efeze 1:18

34 Ontvangt een hemelse positie en burgerschap – Efeze 2:19

35 Voor eeuwig verenigd met God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest – I Thessalonicensen 1:1,

Kolossensen 1:27, Romeinen 8:9

Iedere bovenstaande zegening geldt voor ons”In Christus”! Ze worden allemaal samengevat in het woord “BEHOUDEN”. Al deze dingen zijn waar en kenmerkend voor iedere persoon die is gered door geloof in het werk van Jezus Christus.