Afgezonderd door de Geest

vertaald door A.Weeda

 

Schriftlezing: Handelingen 13:2-4

 

Het Bijbelgedeelte van vandaag is in het licht van de bedelingen één van de belangrijkste keerpunten in het Woord van God. Hier zien we dat “Saulus” (ook Paulus genaamd, Handelingen 13:9) wordt afgezonderd door de Heilige Geest tot het werk waar de Here hem toe geroepen heeft.  Vanuit Galaten 1:15 en 16 leren  we dat Paulus vanaf zijn geboorte tot de bediening voor de heidenen was afgezonderd.   Vele jaren later kreeg hij door de Heilige Geest het sein dat hij kon beginnen aan de  reizen naar de heidenen.

Het zendingswerk van Paulus begon natuurlijk met de afzondering en zending van Paulus en Barnabas, zoals we kunnen lezen  in Handelingen 13. Na de  voltooiing van de eerste reis vertelt Paulus : ”En dat van alles, waarvan gij niet kondet gerechtvaardigd worden door de wet van Mozes, door deze een ieder, die gelooft, gerechtvaardigd wordt. “ Handelingen 13: 38,39. Hier lezen we voor het eerst van de leer van Paulus over rechtvaardigmaking door het  geloof, los van de wet.  Het is ook hier dat we lezen over de joodse tovenaar die blind werd, wat de geestelijke conditie van Israël gedurende deze bedeling illustreert (Handelingen 13:11 en Romeinen 11:25). Het is zeker niet zonder betekenis dat op dit punt de Heilige Geest de Joodse naam “Saulus”  laat vallen en van dat moment de heidense naam “Paulus” gebruikt.

Het is heel bijzonder dat wij de  boodschap van genade, die door goddelijke openbaring aan Paulus is gegeven, mogen doorgeven.  Laten wij deze verantwoordelijkheid niet te lichtvaardig nemen.