De Doop van Johannes de Doper

Lees Johannes 1:31

vertaald vanuit het Engels

 

    De volledige naam voor deze doop is: de doop der bekering tot vergeving der zonden. In onze tekst legt Johannes het doel van zijn doop uit. Johannes' taak  was om Gods verbondsvolk, de natie Israel, op te roepen tot bekering. Dit was zijn werk  als Oud-Testamentische  profeet. Zijn doop was een teken van reiniging in afwachting van de Messias. Het volk Israel had een "doe"- godsdienst. Toen zij vroegen wat ze moesten doen, werd hun verteld dat zij zich moesten bekeren en laten dopen voor de vergeving der zonden.

    Vandaag is de situatie anders. Al het werk is voor ons gedaan. De Heere Jezus Christus heeft volledig al de vereisten voor ons vervuld. Wanneer we weer teruggaan naar de wet, en ons willen laten dopen met water, doen we afbreuk aan het werk van Christus. Als we dat doen, zeggen we eigenlijk dat Christus niet echt volledig het werk volbracht heeft. Er is nog iets voor mij overgebleven, om mijn behoudenis te volmaken. 

   Het schijnt een van de moeilijkste dingen voor de mens te zijn, om te accepteren dat het werk van Christus volbracht is, en dat we moeten stoppen met onze werken. Het enige wat we nu moeten doen is ons vertrouwen stellen op Hem. Christus stierf, werd begraven en is opgestaan voor ons, zodat wij gerechtvaardigd en volmaakt in Hem kunnen zijn. Het werk is werkelijk volbracht!