CONTACT:

Als u vragen heeft over de

  website of wilt u deelnemen aan de

Bijbelstudie op Zondagmorgen Online

via

Google MEET

Neem dan met de Editor van

deze site contact op!  

Dit kan door te 

mailen naar het 

onderstaand mailadres

aug2013@genade-en-waarheid.com

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NEW:

For English readers:

You can mail the Editor if you

have questions about the Bible or this site

The mailaddress below is: 

 

berea@genade-en-waarheid.com

 

Or you can also call

Phone: 0617819150