CONTACT:

Als u vragen heeft over de

  website of wilt u deelnemen aan de

Bijbelstudie op Zondagmorgen Online

via

Google MEET

Neem dan met de Editor van

deze site contact op! 

Het telefoonnumer is 

0617819150 

Dit kan ook door te 

mailen naar het 

onderstaand mailadres

aug2013@genade-en-waarheid.com

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NEW:

For English readers:

You can mail the Editor if you

have questions about the Bible or this site

The mailaddress below is: 

 

berea@genade-en-waarheid.com

 

Or you can also call

Phone: 0617819150