Verschillen tussen aardse en hemelse hoop

Dit zijn teksten beste lezer om te bestuderen!

Aardse hoop                                                                                                                                      Hemelse hoop

1 Aardse hoop is geprofeteerd:                                                                 Hemelse hoop is geheim gehouden :

   Jesaja 11 vers 9                                                                                     Efeze 3: vers 1 t/m 9

   Handelingen 3 vers 21                                                                            Romeinen 16 vers 25

   Lukas 1: 67-75                                                                                       Kolossensen 1 verzen 25 en 26

 

2 Volhardt tot het einde                                                                               Verlost voor eeuwigheid

   Mattheus 24 vers 13                                                                                 Kolossensen 1:13

3 Wie overwint                                                                                               Verzegeld met de H. Geest

   Openbaring 3 vers 5                                                                                  2 Korinthe 1 vers 22

4 Geboden onderhouden (onder de wet)                                                     De Wet aan het kruis genageld

   Lucas 2 vers 21 t/m 24                                                                               Romeinen 10 vers 4

   Mattheus 19 vers 17                                                                                   Galaten 3 vers 19 t/m 25

   Jeremia 31: vers 31 t/m 34                                                                          Efeze 2 vers 14 en 15

5  Al wat gelovig gevraagd wordt                                                                   Wij weten niet wat wij bidden

    Mattheus 18 vers 19                                                                                    Romeinen 8 vers 26

    Mattheus 21 vers 22                                                                                    Efeze 3 vers 20

    1 Johannes 5 vers 15

6  Waterdoop vereist                                                                                         Maar een doop, niet met water

    Mattheus 28 vers 19                                                                                     Efeze 4 vers 5

    Handelingen 2 vers 38                                                                                  Romeinen 6 vers 3 en 4

    Lucas 7 vers 30                                                                                            I Korinthe 12 vers 13

7  Genezing belooft als teken met voorwaarde                                              Genezing mogelijk, niet beloofd

     Exodus  15 vers 26                                                                                      2 Korinthe 12 vers 7 t/m 10

     Marcus  16 vers 17 en 18                                                                             Galaten 4 vers 13 en 14

     Jacobus 5 vers 14                                                                                        Filippensen 2 vers 25 t/m 30

     I Petrus 2 vers 24                                                                                         Filippensen 4 vers 19

                                                                                                                               2 Korinthe 4 vers 16 en 19

8   Tongen als tekenen gegeven                                                                          Tongen geeindigd 

     Jesaja 28 vers 11 en 12                                                                                  I Korinthe 13 vers 8 t/m 10

     Handelingen 2 vers 1 en 2                                                                               2 Timotheus 3 vers 16 en 17

     I Korinthe  14 vers 21 en 22                                                                             Kolossensen 1 vers 25 t/m 28

9   Verkoop alles en alles gemeenschappelijk                                                     Sparen, eigen brood, werken

     Mattheus  19 vers 21                                                                                       2 Korinthe 12 vers 14

     Handelingen 2 vers 44 en 45                                                                            2 Thessalonicensen 3 vers 12

                                                                                                                                  Efeze 4 vers 28

10  Israel een koninkrijk van priesters                                                                 Jood, niet Jood in 1 Lichaam

      Exodus  19 vers 5 en 6                                                                                     Efeze 2 vers 11 t/m 19

      Zacharia 8 vers 23                                                                                            Galaten 3 vers 28

      Johannes 4 vers 22