Liederen

Het is belangrijk om te zingen. Muziek brengt mensen dichter tot elkaar! Dat zie je in heel de wereld. De kerkvader Augustinus zei dat het belangrijk is om te zingen. In Efeze 5:19 lezen wij het volgende: "Sprekende onder elkander met psalmen, en lofzangen en geestelijke liederen , zingende en psalmende de Heere in uw hart" Het is dus goed om te zingen, het maakt u en ik ook blij. Dit zijn geestelijke liederen die op Youtube te vinden zijn. U kunt ze voor uzelf of met elkaar (mee)zingen bijvoorbeeld in een Bijbelstudie!