Een gave...voor niets!

Een traktaat

  Heb je wel eens een prachtige zonsondergang gezien, een regenboog in de lucht, wilde bloemen in de natuur, een stormachtige zee, de sterren in het heelal? Heb je jezelf wel eens afgevraagd wie dit alles gemaakt heeft? Natuurlijk ontstond dit alles

niet zomaar uit het niets! Veel mensen kan het niets schelen, anderen laten

intelectuelen denken voor hen. Maar hoe zit het met jou? Wat geloof jij?

  We weten dat geen enkel mens al dat natuurlijk moois kan maken wat we rond ons

heen zien, en ook zijn er velen die zich blijven afvragen wie dit alles gemaakt heeft,

al de wonderlijke dingen die we soms als normaal beschouwen.

 

God vertelt ons in Zijn Woord, de Bijbel:

“DE HEMELEN VERTELLEN GODS EER EN HET UITSPANSEL VERKONDIGT

HET WERK ZIJNER HANDEN”  (Psalm 19:1)

 

   Dit is een simpele waarheid die we allemaal kunnen begrijpen. Een waarheid waarin we kunnen vertrouwen. Iedereen vertrouwt wel op iets of iemand. Dat kunnen ouders zijn, religieuze of politieke leiders of jezelf. De Bijbel vertelt ons echter: 

ARGLISTIG IS HET HART BOVEN ALLES” (Jeremia 17:9)

VERVLOEKT IS DE MAN, DIE OP EEN MENS VERTROUWT” (Jeremia 17:5)

“GEZEGEND IS DE MAN DIE OP DE HERE VERTROUWT” (Jeremia 17:7)

 

   Als we onszelf vertrouwen zullen we vaak teleurgesteld worden.Andere mensen stellen ons ook vaak teleur. Daarom is het leven van de meeste mensen een serie van ups en downs.    Sta eens even stil bij het volgende: wie vertrouw jij? En waarom? Misschien zeg je: “Ik ken God niet, ik kan Hem niet zien of  horen”. Maar zou je dat echt graag willen?    We moeten ons ook altijd herinneren dat geloven of je vertrouwen stellen in iemand ook betekent: geloven wat ze zeggen. Daarom betekent in God geloven: Zijn Woord vertrouwen, geloven dat de Bijbel waar is. Wil je accepteren wat God zegt? Dit is echt een belangrijke vraag want in de Bijbel laat God ons zien dat Hij een plan heeft met een ieder van ons, hoe we een nieuw leven kunnen ervaren, en wat Hij heeft gedaan om ons een relatie tot Hem te GEVEN. Dit nieuwe leven bestaat hier en nu Galaten 5:16-17.    Het eerste wat we moeten weten is dat we in onze natuurlijke staat God niet kunnen kennen.

 

“MAAR DE NATUURLIJKE MENS BEGRIJPT NIET DE DINGEN DIE DES GEESTES

GODS ZIJN; WAT ZIJ ZIJN HEM DWAASHEID EN HIJ KAN ZE NIET VERSTAAN,

OMDAT ZIJ GEESTELIJK ONDERSCHEIDEN WORDEN” (I Korinthe 2:14).

 

   Op het moment dat je Gods Woord accepteert, zul je nooit meer hoeven te twijfelen over jouw eeuwige bestemming. Hij heeft dit aan mij laten zien, Hij kan dat ook aan jou laten zien.

“NIET MET WOORDEN DIE DE MENSELIJKE WIJSHEID LEERT, MAAR MET

WOORDEN DIE DE HEILIGE GEEST LEERT” (I Korinthe 2:13).

“ZO IS DAN HET GELOOF UIT HET GEHOOR EN HET GEHOOR DOOR HET

WOORD GODS” (Romeinen 10:17).

 

       God laat mij nog elke dag zien hoe wonderlijk het is om Hem te kennen als een echte Vriend, Iemand die niet weg zal gaan als anderen dat wel doen. Iemand die altijd van me houdt en bij mij zal zijn. Wat er ook gebeurt in mijn leven, Hij zal me nooit alleen laten. Romeinen 8:28, 2 Korinthe 9:8. God wil ook aan jou persoonlijk de gave van eeuwig leven geven.

 

“WANT DE BEZOLDIGING (LOON) DER ZONDE IS DE DOOD, MAAR DE

GENADEGIFT GODS IS HET EEUWIGE LEVEN DOOR JEZUS CHRISTUS ONZE

HEERE” (Romeinen 6:23).

 

   God geeft dit aan ons voor niets, maar als je het wil hebben moet je het wel accepteren. We kunnen niets doen om het te verdienen, anders is het ook geen gave meer. 

“WANT  UIT GENADE ZIJT GIJ ZALIG GEWORDEN DOOR HET GELOOF, EN DAT

NIET UIT U, HET IS GODS GAVE. NIET UIT DE WERKEN, OPDAT NIEMAND

ROEME.” (Efeze 2:8,9).

 

    God vertelt ons door de apostel Paulus:

“NAMELIJK, INDIEN GIJ MET UW MOND ZULT BELIJDEN DEN HEERE JEZUS

EN MET UW HART GELOVEN, DAT HEM GOD UIT DE DODEN OPGEWEKT HEEFT, ZO ZULT GIJ ZALIG WORDEN” (Romeinen 10:9).

 

    GELOOF JE DIT? ACCEPTEER JE WAT GOD ZEGT? Hij alleen zal nooit tegen

ons liegen. Titus 1:2. God biedt  je nu de keuze aan waar je de eeuwigheid door wil brengen. Ja, je kunt NU op dit moment je leven met God beginnen, gebasseerd op Gods Woord. Handelingen 20:32, I Thessalonicensen 2:13.

 

    We geven je dit blaadje met een gebed in ons hart dat ook jij iemand zal zijn die God en Zijn Woord zal accepteren. Niemand weet hoeveel tijd er nog over is. 

“ZIE NU IS HET DE WELAANGENAME TIJD, ZIE NU IS HET DE DAG DER

ZALIGHEID” (2 Korinthe 6:2).

 

   Het is leven is vol van beslissingen maar de meest belangrijkste beslissing is waar je de eeuwigheid wilt doorbrengen. Het is jouw leven en jouw beslissing. God dwingt niemand maar neutraal kunnen we niet blijven.

LAAT JE NIET EEN MOMENT WEERHOUDEN VAN DEZE BESLISSING!