Even voorstellen

               

 

Mijn naam is Jaap Weeda ,  pastor en Editor  van deze website "Genade en Waarheid"

In augustus 2013 begon ik met deze website omdat ten eerste God het belangrijk vind dat Zijn Evangelie van Genade (Handelingen 20:24) en daarmee ook Zijn waarheid Kolossensen 1:5-6 bekend gemaakt wordt en dat ten eerste in Nederland maar ook in andere landen rondom Nederland zoals Duitsland, Belgie, Engeland en wereldwijd!  Daarom leest u op deze website ook Engelse Bijbelstudies, Duitse Bijbelstudies.  

Dit is ook Zijn wil want wij lezen in 

 I Timotheus 3:3 en 4 :" Want dat is goed en aangenaam voor God, onze Zaligmaker; Die wil, dat alle mensen zalig (behouden) worden, en tot kennis der waarheid komen"

Ten tweede omdat God in mij woont door Zijn Geest Efeze 1:13-14, vind ik het zelf ook erg belangrijk dat dit Evangelie van Genade bekend wordt gemaakt aan mensen! Waarom vind ik dit? Het Antwoord kunt u hierna lezen.   

In 1983 mocht ik Gods Genade en het Evangelie van Zijn Genade Handelingen 20:24 , Romeinen 16:25-26 op een bijzondere manier leren kennen! Tegelijkertijd leerde ik ook het rechtsnijden van Gods Woord. 2 Timotheus 2:15: "Benaarstig u. om uzelf Gode beproefd voor te stellen, een arbeider, die niet beschaamd wordt, die het Woord der waarheid recht snijdt" wat de sleutel tot de Bijbel is!  

 Voordat ik de waarheid kende, had ik geen zekerheid in het geloof als gelovige in Christus.  Ik had de Heere Jezus Christus als persoonlijk Verlosser aanvaard in mijn leven een aantal jaren daarvoor maar ik wist niet hoe ik de Bijbel, God's Woord, moest lezen!  In die tijd las ik heel weinig in de Bijbel. Ik luisterde meer naar (gospel) muziek, bezocht regelmatig de koffiebar van Youth for Christ in Middelburg en was medewerker van deze koffiebar.  

  Net voordat ik het ouderlijk huis verliet 20 jaar, vertelden mijn zus en zwager over de opname van de Gemeente, die Zijn Lichaam is I Thessalonicenzen 4: 13-18  en dat wij gelovigen deel waren van deze Gemeente. Met deze waarheid was ik erg blij omdat dit het begin was naar mijn zoektocht naar de waarheid van God! Ik ben mijn oudste zus en zwager nog steeds dankbaar dat zij mij dit verteld hebben!  Nadat mijn zus en zwager dit allemaal verteld hadden begon ik boeken te lezen over de zogenaamde eindtijd en de grote verdrukking etc. Dit waren voornamelijk boeken van de schrijver Hal Lindsey zoals het boek getiteld: "De planeet die aarde heette" en meer boeken van deze schrijver. 

   Doordat ik werk kreeg in Delft verhuisde ik naar Delft.  In het jaar dat ik werkte in Delft begon ik te zoeken naar de waarheid van God! Ik wist alleen van de opname van de Gemeente! Delft had in die tijd ook  een koffiebar van Youth for Christ (destijds in de Breestraat te Delft) die ik regelmatig bezocht. In mijn zoektocht naar de waarheid woonde ik een aantal diensten bij van verschillende Christelijke kerken/gemeenten. Dit was in de winter van 1983.  In die gemeenten sprak ik met mensen maar zij konden mij geen antwoord geven op vragen waar ik mee zat. Wat deze Christelijke gemeenten eisten was dat ik volwassen gedoopt moest worden wilde ik lid worden van hun gemeente.  Mijn grootste vraag was of ik gedoopt moest worden ja of nee en hoe zat het met de toekomst?  Een broeder in Christus uit de Volle Evangelie gemeente "De Kandelaar" te Rotterdam waar ook een Christelijke bioscoop gevestigd was zei tegen mij dat ik Romeinen 6,7 en 8 maar eens moest gaan lezen. Ik las deze hoofdstukken in mijn Bijbel maar ik begreep niet goed waar het over ging. Ik had op dat moment geen licht hierover. Nadat ik een dienst in de "Kandelaar" in Rotterdam had bijgewoond knapte ik af. Waarom? Tijdens de dienst hoorde ik mensen daar in "zogenaamde tongen" spreken door elkaar maar ik kon daardoor er niets van verstaan: er was namelijk geen enkele uitleg over deze zogenaamde taal! Een aantal mensen keken erg blij naar mij maar ik voelde mij op dat moment niet op mijn gemak en teleurgesteld. Toen ik weer thuis was op mijn kamer in Delft zei ik tegen God: als dit het geloof is Heer, dan wil ik niet meer geloven in U! Ik was het vertrouwen in mensen en in de Christelijke wereld met al zijn verschillende kerken/gemeenten helemaal kwijt. Toch dacht ik bij mijzelf: er moet iets zijn van een waarheid want ik had gelezen in de Bijbel ( waarschijnlijk in Romeinen 6)  over een andere doop. Wat was de betekenis van die doop? Waar ging die doop over? Ik vroeg het aan een broeder in de Here Jezus Christus die net als ik de MBO opleiding voor groepsleider volgde in Middelburg of hij wist wat dit was. Hij was lid van een Baptistengemeente te Middelburg maar ook hij kon mij geen antwoord geven op de vragen die ik had. Wel zei hij dat ik het moest gaan ontdekken en als ik het antwoord had gevonden dit hem ook zou vertellen. 

    Door een wonder in het vroege voorjaar van 1983, en zo zie ik het nog steeds, bracht God mij, door een broeder en zuster in de Heere Jezus Christus, tot de waarheid: Gods Evangelie van Genade lees: Handelingen 20:24 en het rechtsnijden van het Woord der Waarheid lees: 2 Timotheus 2:15!  Het sleutelwoord tot de Bijbel! Doordat ik een traktaat in een telefooncel (vlakbij waar ik woonde) vond en dat heette Een gave voor niets.....kwam ik tot de waarheid. De woorden die daarin stonden raakten mij erg diep, vooral de verzen uit Jeremia 17. (zie pagina traktaten!)  Deze broeder en zuster nodigden mij uit voor de Bijbelstudie en zo ging ik naar hun Bijbelstudie en begon ik te begrijpen dat je door Gods Genade door het geloof gered bent zonder je eigen werken of werken der wet Efeze 2:8,9. Alleen door Christus gered! De schellen vielen van mijn ogen en vanaf dat moment begon ik de Bijbel, Gods Woord te bestuderen en te begrijpen wat Gods Genade inhield en ook voor het Evangelie van Gods Genade te staan. Nog elke dag ben ik God dankbaar dat hij deze mensen op mijn pad bracht. In die eerste jaren in de Bijbelstudie heb ik net als mijn vrouw Anneke, die ook deze Bijbelstudie bijwoonde, heel veel geleerd.   Later begon ik ook boeken/boekjes in het Nederlands en studieboeken over de Bijbel te lezen in het Engels zoals o.a. het boek  "Things that Differ" van pastor C.R.Stam . Ook veel andere boeken en naslagwerken ging ik lezen van andere pastors o.a  Paul Sadler, O'Hair, Baker etc. 

Eind 20e eeuw begin 21e eeuw deed ik op afstand vanuit Nederland Bijbelstudie met pastor Wilson uit Chippewa Falls Wisconsin USA. Het was een voorproef voor later om Bijbelschool te gaan doen.  Pas in 2008 begon ik door Gods Genade aan de Bijbelschool St Louis Theological Seminary te studeren. Dit is afstandsonderwijs! ( zie pagina Bijbelschool). Alle cursussen zijn in het Engels. 

Op 5 mei 2013 heb ik het diploma (graad)  Master of Biblical Studies behaald. Door de Bijbelschool bleef ik regelmatig contact houden met pastor Rick Owsley, hoofd van deze Bijbelschool.  In 2018 vroeg pastor Owsley of  bij de staf van deze Bijbelschool St Louis Theological Seminary wilde komen als associate professor waarop ik volmondig ja tegen gezegd heb. Dit houdt in dat ik contactpersoon ben voor mensen die graag aan deze Bijbelschool willen studeren. Ik ben nu contactpersoon voor Europa, Afrika, Azie voor dit  afstandsonderwijs die deze Bijbelschool heeft.  Mijn taak is om mensen te begeleiden om ten eerste hun diploma Bachelor te behalen.  Inmiddels zijn er al 3 studenten uit Afrika die het diploma Bachelor of Biblical Studies hebben behaald. Wilt u ook deze Bijbelsschool willen volgen, dan raad ik u aan om op pagina Bibleschool/Bijbelschool te klikken voor meer informatie!   2 jaar geleden heeft de gemeente in St Louis St Louis Bilbe Fellowship mij benoemt als pastor hier in Nederland. We hebben bijna elke zondag online Bijbelstudie en hopen en bidden dat we binnenkort ook live bijeenkomsten hier in Nederland kunnen gaan houden.   Voor meer informatie kunt u dit lezen op pagina Bijbelstudie online!  Als u graag de Bijbel beter wilt leren kennen kunt u deelnemen aan deze Bijbelstudie/dienst want u bent van harte welkom! 

Beste broeder en zuster in onze Heere Jezus Christus: God's Genade Evangelie en het rechtsnijden van Gods Woord is het antwoord op alle verwarring die er nu nog steeds is in de Christelijke wereld. Het is Gods algemene wil dat mensen gered worden en tot kennis van de waarheid komen. 1 Timotheus 2:3,4 

    Beste lezer : dit is ook mijn gebed voor u dat u eerst de Heere Jezus Christus leert kennen/aanvaarden  als persoonlijk Verlosser en daarna de boodschap van Gods Genade en het rechtsnijden van Gods Woord mag leren kennen in uw leven! De brieven van de apostel Paulus zijn u en mijn persoonlijke brieven want het zijn de brieven voor de Gemeente, het lichaam van Christus waar u en ik deel van uit maken I Korinthe 12:13! Het is: " Hem nu, Die machtig is u te bevestigen, naar mijn Evangelie en de prediking van Jezus Christus, naar de openbaring der verborgenheid, die van de tijden der eeuwen verzwegen is geweest; Maar nu geopenbaard is, en door de profetische Schriften, naar het bevel van de eeuwige God, tot gehoorzaamheid des geloofs, onder al de heidenen bekend is gemaakt"  Romeinen 16:25,26. Het is dus tot gehoorzaamheid van het geloof, ons persoonlijk geloof in Christus!

 Het weigeren van de boodschap van Genade is ongehoorzaamheid aan God onder deze Bedeling van Genade waaronder wij nu leven! Efeze 3:1-3. en dit brengt onrust en verwarring met zich mee. Het heeft ook gevolgen voor later als wij voor Christus moeten verschijnen bij de Bema I Korinthe 3:9-15! Lees deze verzen aandachtig door! 

De boodschap van Gods Genade, de Paulinische waarheid en het rechtsnijden van Gods Woord 2 Timotheus 2:15,  zal uw leven ook  veranderen en verrijken net als dit mijn leven veranderde.  Ook geeft het Evangelie van Gods Genade u de zekerheid in het geloof en alles zal als puzzelstukjes in elkaar samenvallen. U zult opgebouwd worden! ( Kolossensen 2:7) Natuurlijk mogen wij de gehele Bijbel lezen en bestuderen. 2 Timotheus 3:16. Alleen niet alles is tot ons persoonlijk geschreven! Dus behoren wij altijd alles wat wij lezen in de context te lezen en af te vragen waar gaat dit over en tot wie wordt hier gesproken: is dit tot mij of is dit voor een ander geschreven?

Tenslotte God's Genade Evangelie maakt u ook sterk in Christus en zal u steeds weer versterken!  Handelingen 20:32! 

 

Wilt u ook het Evangelie van Gods Genade leren kennen?

 Handelingen 20: 24, 32, Romeinen 16:25-26

Bel dan nu met onderstaand tel. nummer:

0617819150 

Mailen kan ook naar onderstaand mailadres

aug2013@genade-en-waarheid.com 

 

 

In  Hem verbonden

 

Jaap Weeda