Even voorstellen

               

 

Mijn naam is Jaap Weeda , de Editor van deze website "Genade en Waarheid"

In augustus 2013, bijna 9 jaar geleden, begon ik met deze website omdat ten eerste God het belangrijk vind dat Zijn Evangelie van Genade (Handelingen 20:24) en daarmee ook Zijn waarheid Kolossensen 1:5-6 bekend gemaakt wordt en dat ten eerste in Nederland maar ook in andere landen rondom Nederland zoals Duitsland, Belgie, Engeland en wereldwijd!  Dit is ook Zijn wil want wij lezen in 

 I Timotheus 3:3 en 4 :" Want dat is goed en aangenaam voor God, onze Zaligmaker; Die wil, dat alle mensen zalig (behouden) worden, en tot kennis der waarheid komen"

Ten tweede omdat God in mij woont door Zijn Geest Efeze 1:13-14, vind ik het zelf ook erg belangrijk dat dit Evangelie van Genade bekend wordt gemaakt aan mensen! Waarom vind ik dit? Het Antwoord kunt u hierna lezen   

In 1983 mocht ik Gods Genade en het Evangelie van Zijn Genade Handelingen 20:24 , Romeinen 16:25-26 op een bijzondere manier leren kennen! Tegelijkertijd leerde ik ook het rechtsnijden van Gods Woord. 2 Timotheus 2:15: "Benaarstig u. om uzelf Gode beproefd voor te stellen, een arbeider, die niet beschaamd wordt, die het Woord der waarheid recht snijdt" wat de sleutel tot de Bijbel is!  

 Voordat ik de waarheid kende, had ik geen zekerheid in het geloof als gelovige.  Ik had de Heere Jezus Christus als persoonlijk Verlosser aanvaard in mijn leven een aantal jaren daarvoor maar ik wist niet hoe ik de Bijbel, God's Woord, moest lezen!  In die tijd las ik heel weinig in de Bijbel. Ik luisterde meer naar (gospel) muziek, bezocht regelmatig de koffiebar van Youth for Christ in Middelburg en was medewerker voor Youth for Christ Middelburg Zeeland.  

  Net voordat ik het ouderlijk huis verliet (was toen 20 jaar) vertelden mijn zus en zwager over de opname van de Gemeente, die Zijn Lichaam is. Met deze waarheid was ik erg blij omdat dit het begin was naar mijn zoektocht naar de waarheid van God! Ik ben mijn oudste zus en zwager nog steeds dankbaar dat zij mij dit verteld hebben!  Nadat mijn zus en zwager dit allemaal verteld hadden begon ik boeken te lezen over de zogenaamde eindtijd en de grote verdrukking etc. Dit waren voornamelijk boeken van de schrijver Hal Lindsey zoals het boek getiteld: "De planeet die aarde heette" en meer boeken van deze schrijver. 

   Doordat ik werk in de gehandicaptenzorg kreeg verhuisde ik naar Delft.  In het jaar dat ik werk had in Delft begon ik te zoeken naar de waarheid van God! Ik wist alleen  van de opname van de Gemeente!    In Delft bezocht ik de koffiebar van Youth for Christ (destijds in de Breestraat te Delft) regelmatig. In mijn zoektocht naar de waarheid bezocht ik in dat jaar (1982-1983) een aantal Christelijke kerken/gemeenten. In die gemeenten sprak ik met mensen maar zij konden mij geen antwoord geven op vragen waar ik mee zat. Mijn grootste vraag was of ik gedoopt moest worden ja of nee en hoe zat het met de toekomst?  Een broeder in Christus uit de Volle Evangelie gemeente "De Kandelaar" te Rotterdam waar ook een Christelijke bioscoop gevestigd was zei tegen mij dat ik Romeinen 6,7 en 8 maar eens moest gaan lezen. Ik las deze hoofdstukken in mijn Bijbel maar ik begreep niet goed waar het over ging. Ik had op dat moment geen licht hierover. Na een dienst in de "Kandelaar" in Rotterdam knapte ik af. Waarom? Tijdens de dienst hoorde ik mensen daar in "zogenaamde tongen" spreken maar ik kon er niets van verstaan: er was namelijk geen enkele uitleg! Een aantal mensen keken erg blij maar ik voelde mij op dat moment erg alleen gelaten en teleurgesteld. Toen ik weer thuis was op mijn kamer in Delft zei ik tegen God: als dit het geloof is Heer, dan wil ik niet meer geloven in U! Ik was het vertrouwen in mensen en in de Christelijke wereld met al zijn verschillende kerken/gemeenten kwijt. Toch dacht ik in mijzelf: er moet iets zijn van een waarheid want ik had gelezen in de Bijbel ( waarschijnlijk in Romeinen 6)  over een andere doop. Wat was de betekenis van die doop? Waar ging die doop over? Ik vroeg het aan een kennis die net als ik de MBO opleiding voor groepsleider volgde, een broeder in Christus of hij wist wat dit was. Hij was lid van een Baptistengemeente te Middelburg maar ook hij kon mij geen antwoord geven op de vragen die ik had. Wel zei hij dat ik het moest gaan ontdekken en als ik het antwoord had gevonden dit hem ook zou vertellen. 

    Door een wonder in 1983, en zo zie ik het nog steeds, bracht God mij, door een broeder en zuster in de Heere Jezus Christus, tot de waarheid: Zijn boodschap van Genade Handelingen 20:24 en het rechtsnijden van het Woord der Waarheid 2 Timotheus 2:15. Het sleutelwoord tot de Bijbel! Doordat ik een traktaat in een telefooncel (vlakbij waar ik woonde) vond en dat heette Een gave voor niets.....kwam ik tot de waarheid. De woorden die daarin stonden raakten mij erg diep, vooral de verzen uit Jeremia 17. Ongeveer een week later heb ik contact gezocht met de mensen die dit traktaat hadden verspreid in Delft. Dit waren Dov en Jeannet Avnon. Dov en Jeannet nodigden mij uit voor de Bijbelstudie bij hen thuis. Zo ging ik naar hun Bijbelstudie en begon ik te begrijpen dat je door Gods Genade door het geloof gered bent zonder je eigen werken of werken der wet Efeze 2:8,9. De schellen vielen van mijn ogen af en vanaf dat moment begon ik de Bijbel, Gods Woord te bestuderen en te begrijpen wat Gods Genade inhield en ook voor het Evangelie van Gods Genade te staan. Nog elke dag ben ik God dankbaar dat hij deze mensen op mijn pad bracht zodat ik het Genade Evangelie en het rechtsnijden van Zijn Woord leerde kennen. Romeinen 16:25-26 en 2 Timotheus 2:15.   Later begon ik ook boeken/boekjes in het Nederlands en studieboeken over de Bijbel te lezen in het Engels zoals o.a. het boek  "Things that Differ" van pastor C.R.Stam .

Ook veel andere boeken en naslagwerken ging ik lezen van andere pastors o.a  Paul Sadler, O'Hair, Baker etc.  Eind jaren 90 vorige eeuw en beginjaren van deze 21e eeuw deed ik op afstand vanuit Nederlands Bijbelstudie met pastor Wilson uit Chippewa Falls Wisconsin USA. Het was een voorproef voor later om Bijbelschool te gaan doen.  Pas in 2008 begon ik door Gods Genade aan de Bijbelschool St Louis Theological Seminary te studeren. Dit is afstandsonderwijs! ( zie pagina Bijbelschool). Dit is onderwijs in het Engels. 

Op 5 mei 2013 heb ik het diploma (graad) behaald voor Master of Biblical Studies. Door de Bijbelschool bleef ik  regelmatig contact houden met pastor Rick Owsley, hoofd van deze Bijbelschool.  4 jaar geleden in 2018 vroeg hij mij of ik bij de staf van deze Bijbelschool St Louis Theological Seminary wilde komen waarop ik volmondig ja tegen gezegd heb. Dit houdt in dat ik de contactpersoon ben voor mensen die graag aan deze Bijbelschool willen studeren. Ik ben dus contactpersoon voor Europa, Afrika, Azie voor dit  afstandsonderwijs die deze Bijbelschool heeft.  Inmiddels zijn er al 3 studenten uit Afrika die inmiddels een diploma Bachelor hebben behaald. Studenten begeleid ik de gehele cursus voor Bachelor en als ze verder willen studeren ook voor Master. Als u ook deze Bijbelsschool wilt volgen, raad ik u aan, om op pagina Bibleschool/Bijbelschool te klikken voor meer informatie!   

Naast deze Bijbelschool is er sinds juni 2020 een nieuwe activiteit van de website www.genade-en-waarheid.nl Dit is per maand 3 x online en 1 keer live Bijbelstudie op Zondagochtend aanvang 10:30.  Voor meer informatie kunt u dit lezen op pagina Bijbelstudie op Zondag!  Als u graag de Bijbel beter wilt leren kennen kunt u deelnemen aan deze Bijbelstudie want ubent van harte welkom! 

Beste broeder en zuster in onze Heere Jezus Christus: God's Genade Evangelie en het rechtsnijden van Gods Woord is het antwoord op alle verwarring die er nu nog steeds is in de Christelijke wereld. Het is Gods algemene wil dat mensen gered worden en tot kennis van de waarheid komen. 1 Timotheus 2:3,4 

    Beste lezer : dit is ook mijn gebed voor u dat u eerst de Heere Jezus Christus leert kennen/aanvaarden  als persoonlijk Verlosser en daarna de boodschap van Gods Genade en het rechtsnijden van Gods Woord mag leren kennen in uw leven! De brieven van de apostel Paulus zijn u en mijn persoonlijke brieven want het zijn de brieven voor de Gemeente, het lichaam van Christus waar u en ik deel van uit maken I Korinthe 12:13! Het is: " Hem nu, Die machtig is u te bevestigen, naar mijn Evangelie en de prediking van Jezus Christus, naar de openbaring der verborgenheid, die van de tijden der eeuwen verzwegen is geweest; Maar nu geopenbaard is, en door de profetische Schriften, naar het bevel van de eeuwige God, tot gehoorzaamheid des geloofs, onder al de heidenen bekend is gemaakt"  Romeinen 16:25,26. Het is dus tot gehoorzaamheid van het geloof, ons persoonlijk geloof in Christus!

 Het weigeren van de boodschap van Genade is ongehoorzaamheid aan God onder deze Bedeling van Genade waaronder wij nu leven! Efeze 3:1-3. en dit brengt onrust en verwarring met zich mee. Het heeft ook gevolgen voor later als wij voor Christus moeten verschijnen bij de Bema I Korinthe 3:9-15! Lees deze verzen aandachtig door! 

De boodschap van Gods Genade, de Paulinische waarheid en het rechtsnijden van Gods Woord 2 Timotheus 2:15,  zal uw leven veranderen en verrijken!  Ook geeft het Evangelie van Gods Genade u de zekerheid in het geloof en alles zal als puzzelstukjes in elkaar samenvallen. U zult opgebouwd worden! ( Kolossensen 2:7) Natuurlijk mogen wij de gehele Bijbel lezen en bestuderen. 2 Timotheus 3:16. Alleen niet alles is tot ons persoonlijk geschreven. Dus behoren wij altijd in de context te lezen en af te vragen waar gaat dit over en tot wie wordt hier gesproken: is dit tot mij of is dit voor een ander geschreven?

Tenslotte God's Genade Evangelie maakt u ook sterk in Christus en zal u steeds weer versterken. Handelingen 20:32.  Dit heeft deze boodschap met mij gedaan al die jaren en nu nog steeds en dat kan het ook doen met u.

 

Wilt u ook het Evangelie van Gods Genade leren kennen?

 Handelingen 20: 24, 32, Romeinen 16:25-26

Bel dan nu met onderstaand tel. nummer:

0617819150 

Mailen kan ook naar onderstaand mailadres

aug2013@genade-en-waarheid.com 

 

 

In  Hem verbonden

 

Jaap Weeda