Even voorstellen

               

 

Mijn naam is Jaap Weeda , pastor en Editor van deze website "Genade en Waarheid"

Waarom een site over Genade en Waarheid? Ten eerste God vindt het belangrijk  dat Zijn Evangelie van Genade Handelingen 20:24 en daarmee ook Zijn waarheid Kolossensen 1:5-6 bekend wordt gemaakt in deze wereld onder Zijn bedeling van Genade waaronder wij leven.  

Daarom leest u op deze site naast Nederlandse studies ook Engelse studies en , Duitse Bijbelstudies. 

Dit is de wil van God en die lezen wij in  

 I Timotheus 3:3 en 4 :" Want dat is goed en aangenaam voor God, onze Zaligmaker; Die wil, dat alle mensen zalig (behouden) worden, en tot kennis der waarheid komen"

Dit is het enige Evangelie van Gods Genade wat uw leven kan veranderen, versterken, opbouwen en ook verrijken. Dit heeft dit Evangelie van God in mijn leven gedaan en dit kan Hij ook in uw leven doen als u zich daarvoor openstelt. .  Ook geeft het Evangelie van Gods Genade u de zekerheid in het geloof en zullen alle puzzelstukjes op zijn plaats vallen.  Kolossensen 2:7.  Natuurlijk mogen wij de gehele Bijbel lezen en bestuderen. 2 Timotheus 3:16. Alleen niet alles is tot ons persoonlijk geschreven! Dus behoren wij altijd alles wat wij lezen in de context te lezen en af te vragen waar gaat dit over en tot wie wordt hier gesproken: is dit tot mij of is dit voor een ander geschreven? Dit heet rechtsnijden 2 Timotheus 2:15

 

Mijn getuigenis

 Voordat ik de Gods Genade kende, had ik geen zekerheid in het geloof.  Ik had de Heere Jezus Christus als persoonlijk Verlosser aanvaard in mijn leven maar ik wist niet hoe ik de Bijbel, God's Woord, moest lezen!  Net voordat ik het ouderlijk huis verliet, ik was toen 20 jaar, vertelden mijn zus en zwager over de opname van de Gemeente, Thessalonicenzen 4: 13-18  en dat als je geloofde een lid was van deze Gemeente, die Zijn Lichaam is. 

Met deze waarheid was ik erg blij en dit was het begin van mijn zoektocht naar de waarheid van God! Ik ben mijn oudste zus en zwager nog steeds dankbaar dat zij mij dit verteld hebben!  Mijn zus en zwager wezen mij op boeken van een zekere schrijver Hal Lindsey zoals het bekende boek getiteld: "De planeet die aarde heette"  Ook las ik in die tijd andere boeken van deze schrijver totdat iemand zei dat meer dan de helft van deze boeken verzonnen was door de schrijver. 

  Ik verliet het ouderlijk thuis vanwege werk in Delft.  In het jaar 1982 dat ik werkte en woonde in Delft  begon ik te zoeken naar de waarheid van God! Er moest toch een waarheid zijn? Ik wist op dat moment alleen van de opname van de Gemeente en over de volwassendoop. In mijn zoektocht naar de waarheid woonde ik een aantal diensten bij van verschillende Christelijke kerken. Dit was in de winter/voorjaar van 1982/83 . Ik  sprak met mensen binnen die gemeenten maar zij konden mij geen antwoord geven op vragen waar ik mee zat. Wat voorganger(s) van deze kerken eisten was dit als ik lid wilde worden volwassen gedoopt moest worden. Toen ontstond de vraag bij mij of ik wel of niet gedoopt moest worden? Was dit een vereiste van God om ergens bij te horen?  Een oudste  uit de Volle Evangelie gemeente "De Kandelaar" te Rotterdam waar ook een Christelijke bioscoop gevestigd was zei tegen mij dat ik Romeinen 6,7 en 8 maar eens moest gaan lezen. Ik las deze hoofdstukken in mijn Bijbel maar ik begreep niet goed waar het over ging. Hij nodigde mij uit om een keer een dienst in de "Kandelaar" in Rotterdam bij te wonen. Ik woonde hun dienst bij maar knapte hiervan af . Waarom? Tijdens de dienst hoorde ik mensen door elkaar heen in zogenaamde tongen/talen spreken. Het was een soort gebrabbel maar ik kon het niet verstaan. De mensen in de kerkzaal keken erg blij naar mij maar ik voelde mij op dat moment niet op mijn gemak meer en was erg teleurgesteld. Toen ik weer thuis was op mijn kamer in Delft zei ik tegen God: als dit het geloof is Heer, dan wil ik niet meer geloven in U! Mijn vertrouwen in mensen en in de Christelijke wereld met al zijn verschillende kerken/gemeenten was weg. Wat later dacht ik bij mijzelf: er moet toch iets van een waarheid zijn. Waarom? Ik had gelezen in de Bijbel ( waarschijnlijk in Romeinen 6)  over een andere doop. Wat was de betekenis van die doop? Waar ging die doop over? Ik vroeg het aan een broeder in de Here Jezus Christus of hij wist wat dit was. Hij was lid van een Baptistengemeente te Middelburg maar ook hij kon mij geen antwoord geven op de vragen die ik had. Wel zei hij tegen mij dat ik het moest gaan ontdekken en als ik het antwoord had gevonden dit hem ook zou vertellen. 

    Door een wonder in het vroege voorjaar van 1983 bracht God mij door een broeder en zuster in de Heere Jezus Christus tot de waarheid: namelijk Gods Evangelie van Genade Handelingen 20: 32.  Doordat ik een traktaat in een telefooncel (vlakbij waar ik woonde) vond en dat heette Een gave voor niets.....kwam ik tot de waarheid. De woorden die daarin stonden raakten mij erg diep, vooral de verzen uit Jeremia 17 vers 5, 7 en 9

Deze broeder en zuster nodigden mij uit voor de Bijbelstudie en legden mij het Evangelie van Gods Genade helemaal uit . Beetje bij beetje begon ik te begrijpen dat je door Gods Genade door het geloof gered bent zonder je eigen werken of werken der wet Efeze 2:8,9.  Wij zijn alleen door Genade, door het geloof en in Christus gered!

De schellen vielen van mijn ogen en vanaf dat moment was ik zo hongerig naar Gods Woord dat ik begon te lezen en te bestuderen in de Bijbel. Ik leerde begrijpen wat Gods Genade inhield en vanaf het begin ging ik voor het Evangelie van Gods Genade staan. Nog elke dag ben ik God dankbaar dat hij deze broeder en zuster op mijn pad bracht.

In de Bijbelstudiegroep te Delft zat ook mijn huidige vrouw Anneke.  Samen hebben wij heel veel geleerd in die tijd.  Persoonlijk werd ik ook gestimuleerd  om boeken die vanuit het Engels in het Nederlands vertaald waren te lezen en te bestuderen.  Een boek wat heel veel indruk op mij maakte is het boek "Things that Differ" van pastor C.R.Stam . Ook heel veel andere boeken en naslagwerken ging ik lezen van andere pastors.

Eind 20e eeuw begin 21e eeuw  deed ik vanuit Nederland Bijbelstudie met pastor Wilson uit Chippewa Falls Wisconsin USA. Dit was een voorproef om later de Bijbelschool te gaan doen in St Louis in 2008. De Bijbelschool is afstandsonderwijs ( zie pagina Bijbelschool). Alle cursussen die je volgt zijn in het Engels. Op 5 mei 2013 ontving ik het diploma (grade)  Master of Biblical Studies.  Ik bleef daarna contact houden met pastor Rick Owsley, Professor en hoofd van deze Bijbelschool.  Bijna 6 jaar geleden vroeg hij of ik voor deze Bijbelschool St Louis Theological Seminary de taak op mij wilde nemen als associate professor voor Europa, Afrika en Azie.  Deze taak ik is om mensen te enthousiasmeren om ook deze Bijbelschool te gaan doen en daarnaast  de studenten te begeleiden in hun studie naar het diploma Bachelor of Biblical Studies.  Inmiddels zijn er 3 studenten uit Kenia die dit erkend diploma hebben behaald. Op dit moment begeleid ik nog een paar studenten uit Kenia en 1 student uit Nigeria en blijf ik mensen enthousiast te maken om ook student te worden. Denkt u ook dat u deze Bijbelsschool wilt gaan volgen, dan raad ik u aan om eerst de pagina Bibleschool/Bijbelschool  te lezen! 

Drie jaar geleden werd ik door de gemeente  St Louis St Louis Bible Fellowship benoemd  als pastor.  Inmiddels is er in Nederland ook een kleine Bijbelstudiegroep ontstaan namelijk Genade en Waarheid fellowship (zie pagina voor meer informatie). Deze Bijbelstudiegroep komt op dit moment 2 keer per maand live bij elkaar en 2 keer per maand op zondag is het online. Wilt u deelnemen aan deze Bijbelstudie, dat kan. Ga naar Genade en Waarheid Fellowship pagina en lees daar hoe u kunt deelnemen hieraan. U bent van harte welkom!    

Tenslotte het Evangelie der Genade Gods zal uw leven veranderen, verrijken, versterken net als dit mijn leven veranderde.  Ook geeft het Evangelie van Gods Genade u de zekerheid in het geloof en zullen alle puzzelstukjes op zijn plaats vallen. En u zult opgebouwd worden!  Kolossensen 2:7.  Natuurlijk mogen wij de gehele Bijbel lezen en bestuderen. 2 Timotheus 3:16. Alleen niet alles is tot ons persoonlijk geschreven! Dus behoren wij altijd alles wat wij lezen in de context te lezen en af te vragen waar gaat dit over en tot wie wordt hier gesproken: is dit tot mij of is dit voor een ander geschreven? Dit heet rechtsnijden 2 Timotheus 2:15

 

In  Hem verbonden

 

Jaap Weeda