Doop en Avondmaal

 

Veel mensen zeggen dat de Heere twee inzettingen aan ons gegeven heeft, namelijk de waterdoop en het avondmaal. Als “Bereers”, Handelingen 17:11, behoren wij de Schrift te onderzoeken of dit echt zo is. Doop en avondmaal worden nooit gecombineerd in de Schrift. De mens heeft samengebracht wat God apart heeft gezet. Waterdoop is een inzegging van het Oude Testament, Hebreeen 6:1-2. Het avondmaal is een “viering”van het Nieuwe Testament. Paulus heeft het niet ontvangen van de twaalf apostelen, maar van Heere zelf, I Korinthe 11:23-26. Enkele andere verschillen zijn:

 

Waterdoop

Was opgelegd als een vereiste, Hebreeen 9:10

 

Waterdoop was een vereiste om behouden te

te worden Handelingen 2:38

 

Was verbonden met de openbaring van

Christus aan Israel Johannes 1:31

 

Geeft een onvoltooid, reinigend, werk aan

Mattheus 3:11

 

Wordt gewoonlijk eenmaal ondergaan

 

Is niet opgenomen in Paulus bediening

I Korinthe 1:17

 

Avondmaal

nooit een vereiste geweest. “zo dikwijls als”

I Korinthe 11:26

 

Het avondmaal is dit niet. In deze tijd geldt

Romeinen 4:5

 

Is verbonden met de verwerping en afwezigheid van de Heere I Korinthe 11:26

 

spreekt van het volbrachte werk van de

Heere, Zijn dood. I Korinthe 11:26

 

kan vaak gevierd worden “zo dikwijls als”

was wel een onderdeel van Paulus bediening

I Korinthe 11;23

 

 Paulus kreeg de “inzetting van het avondmaal” als een openbaring vanuit de hemel. Dopen, zowel als reinigingen behoorden tot Mozes. Maar Paulus kreeg het avondmaal niet van Mozes, niet van de apostelen, maar direct van de Heere uit de hemel! Nergens in de Schrift vinden we de opdracht om beiden samen te voegen! Dit komt van een oude traditie in het Christendom, en moet als zodanig als niet-schriftelijk verworpen worden!