Kies wie je dienen wilt

 

Schriftlezing: Jozua 24:14,15

                                      Uit  het Engels vertaald

                                              door A. Weeda           

 

 

    Degene die gelooft in de Here Jezus Christus wordt iedere dag geconfronteerd met het maken van keuzes. Sommige keuzes zijn klein: “zal ik zwarte of blauwe sokken dragen?” Andere keuzes zijn groter: “Zal ik deze nieuwe baan aannemen, of zal ik blijven waar ik ben?” Maar de grootste keuze die we iedere morgen maken is wie we zullen dienen, want de Bijbel zegt, “Niemand kan twee heren dienen…” (Mattheus 6:24a).

 

    Israël stond vaak voor de keus tussen het dienen van de valse goden van de volkeren om hen heen en de ware God, de Heere God van Israël. In het schriftgedeelte van vandaag houdt Jozua, de leider, zijn  laatste toespraak tot het volk. Hij daagt Israël uit om een keuze te maken. Daarna, als een goed leider behoort te doen, geeft hij het voorbeeld met de volgende uitspraak: “maar aangaande mij en mijn huis, wij zullen de Heere dienen!” (Jozua 24:15b). Later in dit hoofdstuk lezen we wat het inhoudt om de Heere te dienen: “En nu, doet de vreemde goden weg die in het midden van u zijn,  en neigt uw harten tot de Heer, de God van Israël” (Jozua 24:23).

 

     Echte Bijbelse scheiding vraagt een duidelijke breuk met de zondige aanbidding en activiteiten uit het verleden. De nieuwe gelovigen in Efeze verbrandden hun zonderlinge  (magische) boeken (Handelingen 19:19).  De gelovigen in Thessalonica “Bekeerden zich tot God van de afgoden, om de levende en waarachtige God te dienen: “ (I Thessalonicensen 1:9).  Op dezelfde manier zouden veel christelijke families  in hun huis en leven afstand moeten doen van sensuele muziek, twijfelachtige lectuur en immorele televisieprogramma’s, die vaak door gelovigen geaccepteerd worden. Dan en alleen dan zal de wereld,  op een praktische manier zien, wat een verschil Christus kan maken in hun leven.