Weigering om zich te verontreinigen

 Vertaald vanuit het Engels door A.Weeda

 

Schriftlezing: Daniël 1:8

“Daniël nu nam voor in zijn hart, dat hij zich niet zou verontreinigen met de stukken van de spijs des konings, noch met de wijn van zijn drank; daarom verzocht hij van de overste der kamerlingen, dat hij zich niet mocht verontreinigen”

 

“Daniël nu nam voor in zijn hart, dat hij zich niet zou verontreinigen …” Een gevangene verzette zich dus tegen de machtigste koning van de wereld. God gebruikte Nebukadnezar om Zijn volk te oordelen voor hun ongehoorzaamheid. Hij veroverde Juda en in overeenstemming met de gewoonte van die tijd en de wijsheid van de mens had hij plannen voor de elite onder de gevangenen.  De elite echter was getrouw aan God, en God heeft altijd een doel met Zijn mensen.  Het voorstel van de mensen was in strijd met het doel van God.

 

Het probleem had te maken met het eten.  Maar het was meer dan een kwestie van smaak.  Het was de wil van God. Het was Daniëls doel om God te gehoorzamen  en God te vertrouwen dat hij dat doel in zijn leven zou bereiken.  Hij was bereid om zich te onderwerpen aan Gods wil, ongeacht wat het zou kosten. God beloonde dat doel van zijn hart.

 

Deze zelfde houding is nu noodzakelijk voor ons in deze bedeling van genade. Wij behoren ook te erkennen dat God een bedoeling heeft voor ieder van Zijn kinderen. Hij heeft ons uitverkoren, verordineerd en aangenomen, naar het welbehagen van Zijn wil (Efeze 1:4,5). Hij heeft zich voorgenomen dat we de verborgenheid van Zijn wil zullen kennen (Efeze 1:9,10). We zijn in Hem een erfdeel geworden (Efeze 1:11) en we zijn geschapen in Christus Jezus tot goede werken (Efeze 2:10).

 

Wij zijn meer dan gevangenen. We zijn Gods geliefde kinderen. Als zodanig moeten we ons in Gods hand plaatsen om Hem toe te staan om Zijn doel door ons te bewerken.  We moeten, net als Daniël,  leren om gehoorzaam te zijn aan God, ongeacht wat het kost. Mag uw doel Gods doel zijn.