Boeken

                                                                

Boeken:

Onder deze rubriek kunt u boeken lezen die o.a. uit het Engels in het Nederlands zijn vertaald.

Verder vallen hier ook onder de brieven van de apostel Paulus voorzien van commentaar door J.W.Weeda. Deze Bijbelboeken zijn vers bij vers beschreven. 

Dit zijn: De brief aan de Galaten, Kolossensen, Filippensen, Efeze 1 en 2 Thessalonicensen , I Timotheus en II Timotheus, Filemon. Jakobus, I Petrus, II Petrus, I, II en III Johannes, Judas

De brief aan de Romeinen is nog onder constructie!

 

 

 Wij hopen en bidden dat deze boeken, boek(jes) tot uw geestelijke groei en inzicht in Gods Woord mag leiden! 

 

Voor nog meer boeken in de Engelse taal verwijzen wij naar de Berean Bible Society!

www.bereanbiblesociety.org 

                                                             

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hieronder hebben wij het boekje: 

                                Het boek

                     "Nu ik eenmaal geloof"

                                             

Dit is het boekje wat de oorspronkelijke titel heeft "Now That I believe". Het boekje is geschreven door Pastor Ricky Kurth. Het boekje is vertaald vanuit het Engels in het Nederlands door onze broeder Rob van der Zee. (zie website www.badnewsgoodnews.net

   Pastor Kurth legt in dit boekje uit hoe een (nieuwe) gelovige in Christus antwoorden gaat vinden op de volgende vragen:   

- Wat geloof ik? 

- Wat is er met me gebeurd toen ik tot geloof kwam?

- Waarom zou ik de Here dienen nu ik eenmaal geloof?

- Hoe moet ik de Here dienen nu ik eenmaal geloof?

- Hoe ga ik met de zonde om nu ik eenmaal geloof?

- Hoe ga ik met tegenslagen om nu ik eenmaal geloof?

- Wat heeft de toekomst voor mij in petto nu ik eenmaal geloof?

 

   Dit boekje kunt u bestellen via de Editor of mail naar aug2013@genade-en-waarheid.com .