Vers voor deze week:

14 Mei t/m  20 Mei 2020

 

Efeze 3:9

En allen te verlichten, dat zij mogen 

verstaan, welke de gemeenschap der

verborgenheid zij, die van alle eeuwen

verborgen is geweest in God, Welke 

alle dingen geschapen heeft door

Jezus Christus