Vers voor deze week:

03 Augustus t/m  08 Augustus 2020

Psalm 139: 1 en 2

Heere! Gij doorgrondt en kent mij.

Gij weet mijn zitten en mijn opstaan;

Gij verstaat van verre mijn gedachten"