Pastorale zorg

 

Beste lezer

 

We leven in een heel moeilijke tijd waarin u en ik het niet alleen moeilijk hebben maar

de gehele wereld lijdt en heeft het moeilijk. 

In Romeinen 8 vers 22 lezen wij het volgende: Want wij weten, dat het ganse

schepsel te zamen zucht en te zamen als in barensnood is tot nu toe. 

Dit bovenstaande vers uit de Bijbel lijkt dit laatste jaar erg toe te nemen. Door de omstandigheden waarin wij nu leven hier op aarde bekruipt het gevoel voor veel mensen en misschien ook voor u wel de moedeloosheid,

het gevoel alleen te zijn en nog veel meer!  Eenzaamheid neemt toe onder mensen.  Mensen over het algemeen hebben behoefte aan contact.  Misschien heeft u ook behoefte aan contact;  bijvoorbeeld behoefte aan een goed gesprek, een luisterend oor, een advies of dat er met u gelezen wordt uit de Bijbel en/of gebeden wordt. 

Als u dit wilt kunt u nu contact opnemen met mij als Editor van deze website en mij vragen

voor pastorale zorg.

Dit kan door te mailen naar

aug2013@genade-en-waarheid.com

U kunt ook bellen met onderstaand telefoonnummer

0617819150