Pastorale zorg

 

Beste lezer

 

Wat houdt dit in Pastorale zorg?  

 

We leven in een heel moeilijke tijd waarin u/jij en ik het niet alleen moeilijk hebben maar

de gehele wereld lijdt en heeft het moeilijk . 

In Romeinen 8 vers 22 lezen wij het volgende: Want wij weten, dat het ganse

schepsel te zamen zucht en te zamen als in barensnood is tot nu toe. 

Wat we hier lezen lijkt nu erg toe te nemen in dit jaar 2021!  Door de omstandigheden waarin wij nu leven 

hier op aarde bekruipt het gevoel voor veel mensen en misschien ook voor u /jij wel de moedeloosheid,

het gevoel alleen te zijn en nog veel meer!   Door dit alles bestaat er voor veel mensen behoefte aan contact . Misschien hebt u/jij ook behoefte aan contact : Zomaar eens behoefte aan een gesprek, een luisterend oor, een advies, dat er met u gelezen wordt uit de Bijbel,  gebeden wordt met u /jou. 

Wilt u dit?  U kunt nu contact  opnemen met mij als Editor van deze website en mij vragen

voor pastorale begeleiding.

Dit kan door te mailen naar

aug2013@genade-en-waarheid.com

of bellen 

0617819150