Gedichten

Dit zijn gedichten van wijlen broeder C.R. Stam en anderen, sommigen onbekend.  Ze zijn in het Engels geschreven. Mogen deze

gedichten tot opbouw zijn in uw dagelijks leven met God.