14-7-2016

Biblestudies J.C. O'Hair

 Dit zijn Bijbelstudies van wijlen pastor O'Hair. Hij was de man die Gods Genade Evangelie en het geheimenis leerde kennen en 1 van de eersten die de boodschap van Genade Handelingen 20:24 weer bekend maakte in de Verenigde Staten van de preekstoel in de North Shore Church in Chigago en over de radio. Omdat wij  nog heel wat studies en boekjes hebben die hij geschreven heeft, is er nu een aparte rubriek op de website gezet met zijn Bijbelstudies. De studies zijn allemaal in het Engels.