Biblestudies                       

                                           

  Beste lezer,

 

           Dit zijn Engelse Bijbelstudies geschreven door uw editor Jaap Weeda.  Wij hopen en bidden dat deze Bijbelstudies in het Engels tot uw geestelijke opbouw mag zijn en ook mag leiden tot de waarheid, de boodschap van genade! Handelingen 20:24, Romeinen 16:25,26