Bijbel Basiscursus

 

In deze Bijbel Basiscursus leert u de basisprincipes van Gods Genade Evangelie Handelingen 20:24

kennen en hoe u gered (kan worden) bent.

 

Lees de teksten goed door en vul de vragen in. Copier deze les in een Word bestand

Stuur deze vragen in een Word bestand met naam en mail adres ingevuld naar

aug2013@genade-en-waarheid.com

De lessen worden nagekeken door uw Editor en gecorrigeerd naar u teruggestuurd!

 

Les 1: Introductieles 

Alle mensen zondaars

 

I Lezen Romeinen 3 verse 9-11: De mens in het algemeen beschreven.

 

1 Naar aanleiding van Romeinen 3 vers 9-11: Noem voor 3 manieren hoe de mens bescheven wordt door God in Zijn Woord?

 

1)

 

 

2)

 

 

3)

 

II Lees Romeinen 3 vers 12-18: De mens in het algemeen beschreven.

 

2 Welke andere dingen worden in Gods Woord gezegd over de mens?

 

1)

 

2)

 

3)

 

4)

 

5)

 

6)

 

7)

 

 

III Lees Romeinen 3 vers 19-20, Romeinen 7: 7-8, Galaten 3:19

3 God gaf de Wet. Wat was en is het doel van de wet? Door de wet waar zijn wij als mensen van bewust?

 

 

 

 

 

 

 

 

IV Lees Romeinen 3 vers 23

4 Wat zegt Gods Woord over de mens?

 

 

 

V Lees Romeinen 5 vers 8, Romeinen 3 21, 22, 24-26

5 Wat is Gods antwoord op de zondeval van de mens?

 

 

 

 

VI Lees Romeinen 5 vers 10, 2 Korinthe 5: 19-21

6 Wat is Gods verzoening? Hoe kunnen mensen verzoend worden met God?

 

 

VII Lees I Korinthe 15 vers 3 en 4

7 Leg in eigen woorden uit wat deze verzen betekenen voor jou

 

 

 

VIII Lees Efeze 2:8-9

8 Hoe wordt je als mens gered/behouden?

 

 

 

IX Lees Romeinen 5 vers 35-39

9 Wat kan ons scheiden van de liefde van Christus?

 

 

 

X Lees Romeinen 5 vers 1

10 Als je in Christus geloofd, wat heb je dan nu?

 

 

XI Lees I Timotheus 2:5 en 6

11 Welke belofte geeft God en wat heeft onze Heere Jezus Christus voor allen gedaan?

 

 

 

XII Lees 2 Thessalonicensen 1:8 en 9

12 Over welke mensen zal wraak en oordeel komen van God en wat is hun straf?

 

 

 

13 Door wat kan je gered worden: 1 Kerklidmaatschap, 2 Doop, 3 Het houden van de 10 geboden, 4 Het doen van goede werken, 5 Jezus Christus alleen. (Omcirkel het juiste antwoord)